Fra Lenin til Putin

Publisert: 2017
Hundre år som rystet verden.

Denne boken handler om makt. Den handler om hva mennesker gjør med makten, og hva makten gjør med menneskene. Makt er nøkkelbegrepet til - i den grad det måtte være mulig - å forstå Russland.

I norsk samfunnsdebatt omtales maktbegrepet, det være seg i politisk eller generell forstand, som om det er en fast størrelse. Politikkens oppgave er, ideelt sett, å fordele makten mest mulig rettferdig og balansert: Ingen må oppleve å bli forfordelt eller diskriminert, alle må få en rimelig grad av eierskap til makten.

I Russland har herskerne alltid tedd seg annerledes enn hva vi er vant til i Norge. Det gjør de fremdeles.

Om forfatteren: 

Odd Gunnar Skagestad er en norsk statsviter, diplomat og skribent. Han har vært norsk generalkonsul i Murmansk og norsk representant til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) 1999-2003.

Les første kapittel

Powered by Cornerstone