Aktuelle bøker

Ikke i mitt nabolag

Elisabeth Gammelsæter har skrevet bok om hvorfor NIMBY-saker utfordrer det norske demokratiet. For Norge er «Nimby problematikken» spesielt relevant i dag. Vi ønsker et grønt skifte, men er ikke villig til å ta i bruk mineraler og metaller vi har i vårt land.

Tandooristan

Torunn Arntsen Sajjad og og hennes nye bok “Tandooristan - fortellinger fra et overopphetet land”, forteller historien om hennes egne erfaringer fra Pakistan gjennom 36 år. 

Lov og rettferdighet!

- slik lærte jeg å elske det autoritære, av Marek Zagrobelny

Staten og dataen

I 1452 trykket Gutenberg den første katolske bibelen. 100 år senere hadde det umulige skjedd. Europa hadde gjennomlevd den første kristne religionskrig, Pavens by Roma hadde blitt plyndret av en forbannet keiser, og fyrster hadde begynte å nasjonalisere kirkens eiendommer.

Maskespillet i Kongo

Hvordan løslatelse av to leiesoldater ble et nasjonalt anliggende

Høyreungdom på frifot

Oslo Unge Høyre 1919–2019

 Nyeste utgivelse 

Ikke i mitt nabolag

Elisabeth Gammelsæter har skrevet bok om hvorfor NIMBY-saker utfordrer det norske demokratiet. For Norge er «Nimby problematikken» spesielt relevant i dag. Vi ønsker et grønt skifte, men er ikke villig til å ta i bruk mineraler og metaller vi har i vårt land.

Frekk Forlag i media

Lov og rettferdighet?

Mandag 15. november slippes boken Lov og rettferdighet! Slik lærte jeg å elske...

Død, hvor er din seier? (+)

Randi Dorthea Espegren Masvie og Andreas Espegren Masvie har skrevet et tankevekkende...

En fot utenfor - anmeldelse i Minerva

Alle som tror det er enkelt å reforhandle EØS-avtalen burde lese «En fot utenfor».

Biologien er på vei tilbake

Ny bok: Det å få barn er for mange det største man kan oppnå. Men barnet...

Det er alvor nå

Oljenæringa vil aldri kunna sysselsetta så mange som før. Tida er inne for radikale grep.
Powered by Cornerstone