Det grønne skiftet

Publisert: 2015

«Det grønne skiftet – stans Norges veddemål mot klimapolitikken» beskriver de store og dyptgripende endringene i det globale energisystemet som er nødvendig for å begrense farlige klimaendringer.

Boken viser hvordan teknologi, økonomi og politikk er i ferd med å akselerere omstillingen – og drøfter hvordan Norge bør håndtere en ny virkelighet der oljens tidsalder renner ut.

Globale utviklingstrekk gir rammen for spørsmålet om hvor Norge nå står. I boken skiver Anders Bjartnes  at norsk klima- og energipolitikk ikke er konsistent, og at hensynet til petroleumsinteressene har forrang. Den beskriver hvordan sentrale norske aktører både i politikk og næringsliv legger til grunn at klimapolitikken mislykkes – ved å forutsette at den fremtidige etterspørselen etter olje og gass blir langt høyere enn klimaet tåler. Dette gir grunnlaget for spissformuleringen om at Norge vedder mot klimapolitikken.

Alternativet til denne politikken er en kursendring der Norge blir en langt mer aktiv aktør i det globale grønne skiftet – og slik bidra både til klimariktig verdiskaping innenlands og at omstillingen verden trenger akselereres. Boken skisserer en ny oljepolitikk og argumenterer for at Norge skal ta sterkere del i Europas energiomstilling. Den viser hvordan den norske staten med sine store kapitalressurser kan ta en sterk rolle som utbygger og investor i fornybar energi verden over.

Boken avsluttes med en appell til statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Hverken miljøbevegelsen eller miljøpartiene kan sette Norge på ny kurs – det er de to store regjeringsbærende partiene som har makt til å gjennomføre nødvendige endringer: Hvordan sikre verdiskaping og velferd samtidig som Norge bidrar vesentlig mer enn i dag til å få kloden på riktig klimakurs?

"Det grønne skifter" utgis i sammarbeid med Norsk Klimastiftelse.  

Powered by Cornerstone