Israel

Publisert: 2011
da fredsbevegelsen forsvant

På 90-tallet levde det et sterkt håp om fred mellom Israel og palestinerne.

Flere hundre tusen demonstrerte for fred. Oslo-avtalen ble underskrevet, og forhandlerne fikk Nobels fredspris. Siden har mye skjedd: Politisk splittelse blant palestinerne, den andre intifada, titusenvis av raketter over Israel, videre bygging av bosetninger og mye uro i landene rundt. I dag er fredsbevegelsen liten, israelere flest er skeptiske til fred, og høyresiden setter premissene.

I denne boken undersøker Karin Abraham hvorfor fredsbevegelsen forsvant. Hun snakker med israelere: I fredsbevegelsen, på gaten, i kulturen og politikken. Alle stiller det samme spørsmålet: Hvordan skal det bli fred

Powered by Cornerstone