Maskespillet i Kongo

Publisert: 2020
Hvordan løslatelse av to leiesoldater ble et nasjonalt anliggende

I mai 2009 ble French og Moland arrestert i Den Demokratiske republikken Kongo (DRC), anklaget for å ha myrdet sin sjåfør, Abedi Kasongo. En landsdekkende kampanje med store innslag fra kristne organisasjoner gjorde saken til et nasjonalt anliggende og et høy-politisk maskespill. “French og Moland” har blitt nevnt over 36000 ganger i norske medier siden 2009.  Dette var en sak som berørte og sjokkerte mange, ”og på fundamentale måter berørte nordmenns selvforståelser” (Sindre Bangstad og Bjørn Bertelsen, denne utgivelsen).

”Vi hadde to nordmenn som var dømt til døden i et land som faktisk anvender dødsstraff, og som faktisk kapper hodene av folk.” (VG, 19. Mai, 2017) har Erna Solberg sagt til media. Men er dette forsvaret adekvat? Hva slags underliggende holdninger kom frem i måten saken ble omtalt på i norsk offentlighet? Hva med vilkårligheten i hvordan saken ble behandlet fra UD sin side? Hvordan har saken påvirket nordmenns holdninger til Afrikanere, og integrering her i Norge? Hvordan påvirket saken norsk bistandssamarbeid med Kongo, spesielt  Norges storsatsning på regnskogen? Hvor mye offentlige midler ble brukt på å frigjøre disse to leiemorderne over årene, og hvorfor har det vært så påfallende lite åpenhet om saken?   

Tolv journalister, forskere og samfunnsdebattanter fra Norge og Kongo  setter kritisk søkelys på “Kongo-saken”, i regi av Fellesrådet for Afrika. Vi forsøker å utvide premissene for debatten; å løfte blikket fra to menns beskjeftigelser og motiver til å se saken i et bredere samfunnsperspektiv.  Hvordan kunne noe sånt skje?

Med tekster av:
Nikolaj Frobenius
Halle Jørn Hanssen
Madel Rosland
Randi Solhjell
Sindre Bangstad
Bjørn Enge Bertelsen
Honoratte Basemake NN Muhanzi
Irene Kinunda Afriyie
Espen Wæhle
Emma Wolukau-Wanambwa
Lars Løvold
Barthélemy Boika Mahambi

Powered by Cornerstone