Polakk

Publisert: 2011
De er kommet for å bli

Det er nå mellom 50.000 og 100.000 polakker i Norge. De har kommet i den største migrasjonsbølgen Norge noensinne har opplevd, og er Norges største innvandrergruppe. Polakk er en bredt anlagt reportasje med mange ulike polakker: unge, eldre, single, foreldre, organsiasjonsmennesker, næringsdrivende, forskere og ambassadefolk. Polakkene er ikke én gruppe, men et bredt mangfold. Først var de fleste enslige bygningsarbeidere som snart skulle hjem. Nå får stadig flere kone og familie her. De slår seg ned, får barn, begynner på skole og bygger et polsk sivilsamfunn. Polakk gir et grundig innblikk i disse problemstillingene, som forskningen foreløpig bare har berørt overflaten av.

Powered by Cornerstone